Lovens makt

Pris: 228,-

Kjøp
 • info
 • ISBN 9788243002418
 • Innb.:Innbundet
 • Status:Midlertidig utsolgt
  • Utg.år:2002
  • Kategorier:Filosofi og idéhistorie
  • Sideantall:150
  • Forlag:Spartacus
  expand_more
Jacques Derrida

Lovens makt

Autoritetens mystiske begrunnelse

Hva er rettferdighet? Og hva er makt? Kan disse forenes? I denne vesle boken presenterer den franske filosofen Jacques Derrida sine refleksjoner omkring mulighetene for rettferdighet i verden av idag. Andre del er en gjennomgang av Walter Benjamins tekst ”Kritik der Gewalt”.


I denne teksten analyserer Jacques Derrida begrepene rett, rettferdighet, vold og autoritetens begrunnelse. På en interessant måte skiller han mellom rett og rettferdighet, og dekonstruerer Vestens rettferdighetsbegrep. I bokens andre del analyserer Derrida Walter Benjamins tekst "Zur Kritik der Gewalt", og stiller spørsmålet: Hva ville Benjamin sagt om holocaust og nazistenes "endelige løsning"?

Dette er kanskje den av Derridas tekster som best sier noe om hva dekonstruksjon er, hva som er dens grunnlag og motivasjon. Boken var opprinnelig holdt som et foredrag for et variert publikum av litteraturteoretikere, filosofer og jurister. Den er et av Derridas mest tilgjengelige verker og en svært aktuell bok for samfunnsengasjerte, studenter og forskere innen litteraturvitenskap, juss, filosofi og samfunnsfaglige disipliner.

Jacques Derrida var fransk filosof og semiotiker.
Les mer om forfatteren