Like gode nordmenn

Pris: 429,-

 • info
 • ISBN 9788230400968
 • Innb.:Innbundet
 • Status:I salg
  • Utg.år:2012
  • Kategorier:Historie | Historie, andre verdenskrig
  • Språk:Bokmål
  • Forlag:Scandinavian Academic Press
  expand_more
Lars Borgersrud

Like gode nordmenn?

Den norske militærfascismens historie II
De norske offiserene bak NS og bevegelsen Nordiske Folkereisning preget den norske krigshistorien som statsbærende parti. De ønsket et endelig oppgjør med arbeiderbevegelsen og det parlamentariske styresettet i Norge, og ville innføre en korporativ kommandostat for den nordiske rase.

Denne kretsen av lovende norske offiserer stilte seg til rådighet for tyskerne under angrepet på Norge i 1940. Mens kampene pågikk gjorde de stor suksess med offisersopprør mot regjeringen, og deltok i den militære forvaltningen fra Oslo. Etter felttoget ble deres store sak innføring av tvungen arbeidstjeneste og fredsslutning med Tyskland. I tillegg stod gjenoppbyggingen av et norsk forsvar under nazistyret og norsk kolonisering av det sovjetiske Kvitsjø-området sentralt.
Boken bringer nye og overraskende opplysninger fra kilder som ikke tidligere er brukt av norske krigshistorikere, og setter spørsmål ved om NS-offiserene var Like gode nordmenn?

Denne boken er andre del av Den norske militærfascismens historie 1930–45 og tar for seg selve krigsårene fra statskuppet 9. april 1940 til frigjøringen i 1945.


«Et løfte skal Du gi mig, kjære Ven,og det er at blir den norske Armé inkaldt til et eller andet, gaar vi ikke fra hverandre før vi har rensket op lidt i politikken. Det er et helt vanvittig princip at vort kjære fedreland skal regjeres av antallet rumper, og ikke efter vegten av hjerner. Vi maa rette lidt paa systemet.»
(Oberstløytnant Konrad Sundlo til major Olaf Five, oktober 1929)

Lars Borgersrud er dr.philos i historie og statsstipendiat. Han har skrevet flere militærhistoriske arbeider.
Les mer om forfatteren