Lidio

Pris: 339,-

Kjøp
 • info
 • ISBN 9788243004474
 • Innb.:Innbundet
 • Status:Midlertidig utsolgt
  • Utg.år:2009
  • Kategorier:Politikk og samfunn | Biografier og memoarer
  • Sideantall:304
  • Forlag:Spartacus
  expand_more
Ole Jakob Løland

Lidio

En uvanlig historie

Dette er historien om en uvanlig manns reise fra Asuncion i Paraguay til Hønefoss, og tilbake.

Lidio Dominguez var teologistudent i Buenos Aires da militæret tok makten i Argentina. Han engasjerte seg på de undertryktes side, og kjempet en mangeårig kamp i motstandsbevegelsene i Argentina og Paraguay.

Etter fengsling og tortur flyktet han i 1977 til Norge. Men her var det få som interesserte seg for hans bakgrunn. Samtidig som han var sosialklient på Hønefoss, var han rådgiver for paven og deltok i hemmelige møter med den latinamerikanske geriljaen.

Først da han skiftet navn til Nils Myrland, fikk han jobb. Etter hvert engasjerte han seg også i lokalpolitikken, som leder for Ringerike SV. Nå er han tilbake på kontinentet han flyktet fra, som rådgiver for regjeringen i Paraguay.

Lidios liv har vært preget av et voldsomt engasjement, enten det har dreid seg om overgrep i Latin-Amerika eller barnehageplasser på Hønefoss. Hans historie viser hele det fascinerende latinamerikanske kontinentet, sett fra folkets side. Men boka er ikke minst en historie om å leve i Norge og se landet vårt utenfra.

Forord ved Erik Solheim og etterord ved Berge Furre.

«For tredve år siden vekket hendelsene i Latin-Amerika internasjonalt engasjement. Siden har vi glemt. I dag er vår egen kunnskap om Latin-Amerika begrenset. Derfor er Lidios stemme så viktig. Han formidler ikke bare et kontinents historie, men viser oss en annen side av hendelsene. Han gir oss et annet perspektiv. Han gir oss folkets, arbeidernes, bøndenes og studentenes perspektiv. Det er uvanlig i norsk sammenheng. Men så er også Lidio en uvanlig mann.»
Erik Solheim i forordet

«Lidio har ofra det meste av sitt liv til å styrkja dei kreftene som no vinn fram. Dei band som no blir knytte, har hatt sin pris. Historia om Lidio fortel noko om det. Difor er denne boka viktig.»
Berge Furre i etterordet

Ole Jakob Løland arbeider som prest i Den norske kirke, og har hatt latinamerikansk frigjøringsteologi som spesialfelt.
Les mer om forfatteren