Landet mot nord - ISBN 9788243011717 - Spartacus Forlag
Landet mot nord

Pris: 399,-

Kjøp
 • info
 • ISBN 9788243011717
 • Innb.:Innbundet
 • Status:Kommer
  • Utg.år:2020
  • Kategorier:Historie, eldre norsk
  • Vekt:0.0
  • Språk:Bokmål
  • Forlag:Spartacus
  • Bokgruppe:31
  expand_more
Mona Ringvej

Landet mot nord

1000 år. 22 personer. Én historie.

En biografisk reise i norsk historie


Hvem formet Norge? Hvilke skikkelser har satt sitt preg på historien og kulturen vår? Hvordan ble dette langstrakte landet Norge slik vi kjenner det?


For å svare på dette, dukker Mona Ringvej ned på individnivå og leter frem historiene til 22 nordmenn som enten har beveget eller er blitt beveget av historiens gang. Noen er kjente, andre helt ukjente – men de trer frem i kildene som individer med forlokkende lovnader om at de kan røpe hemmeligheter og glemte erfaringer. Eller de viser hvordan skjellsettende, historiske hendelser kan ha virket inn i enkeltmenneskenes liv. Den første av disse personene er Einar Tambarskjelve. Den siste er foreløpig hemmelig. Mellom dem møter vi småfolk og storfolk, sentrum og periferi, samer og nye nordmenn.


Ringvej er opptatt av hvordan Norge plasserer seg i verden og hvordan nordmenns møter med verden har endret vår historie. Tidligere norgeshistorier har hatt en tendens til å være lukkede fortellinger om en øy i verden. Men norgeshistorien er langt mer utoverdreid enn som så!


Landet mot nord er en vev av minibiografier som elegant flettes sammen til én fortelling - historien om Norge.

Mona Ringvej er historiker, frilans bokanmelder og redaktør
Les mer om forfatteren