Kunsten a vedlikeholde et universitet

Pris: 95,-

Kjøp
 • info
 • ISBN 9788243000575
 • Status:Forlaget
  • Utg.år:1995
  • Kategorier:Politikk og samfunn
  • Sideantall:66
  • Forlag:Spartacus
  expand_more
Bjørn Stensaker

Kunsten å vedlikeholde et universitet

Et opprop for det akademiske ansvar

Våre universiteter fremstår i dag som lite enhetlige, faglige diffuse og mer opptatt av å tilfredstille kravene fra politiske og samfunnsmessige omgivelser enn å utvikle seg selv som institusjoner, hevder Bjørn Stensaker i denne pamfletten. 


Blant årsakene han peker på er vekst og differensiering i utdanningssystemet, fremveksten av ulike akademiske kulturer, studentenes manglende engasjement og professorenes fall.
Få sektorer har i de senere årene vært utsatt for så store endringer som universitet og høyskoler. Utviklingen har gått i retning av et mer integrert nasjonalt system for høyere utdanning, både når det gjelder innhold og struktur. I denne prosessen står universitetene overfor en rekke utfordringer hvor kravene til dem forsterkes fra alle kanter, fra studentene, fra de nye regionale høyskolene og fra myndighetene. På sikt kan enkelte av de nye høyskolene utfordre universitetenes hegemoni, noe som reiser spørsmål om hvor mange universtiteter man skal ha i Norge og hva slags institusjoner dette skal være. Stensaker ser i denne situasjonen en fare for at universitetenes opprinnelige idé forvitres og smuldrer bort.
Utkommer i serien PAMFLETTER Polemikk-politikk-propaganda, som utgis i et samarbeid med TIDEN NORSK FORLAG

Bjørn Stensaker er Cand.polit i statsvitenskap, Universitetet i Oslo. Forsker ved NIFU fra 1993.
Les mer om forfatteren