Kulturjournalistikk

Pris: 349,-

 • info
 • ISBN 9788230400357
 • Innb.:Heftet
 • Status:I salg
  • Utg.år:2008
  • Kategorier:Politikk og samfunn
  • Sideantall:350
  • Forlag:Scandinavian Academic Press
  expand_more
Karl Knapskog / Leif Ove Larsen

Kulturjournalistikk

Pressen og den kulturelle offentligheten

Vi kan vanskelig forestille oss demokratiet uten kulturjournalistikken. Den har i stor grad formet våre opplevelser av litteratur, teater, dans, musikk og andre kulturuttrykk. Samtidig har kulturjournalistikken selv blitt formet av politiske prosesser og en medie- og kommunikasjonsteknologi som har vært i rivende utvikling.

Bidragsyterne i denne antologien belyser måten dagspressen dekker kulturfeltet på. De ser på hvordan kulturjournalistikken har endret seg over tid, og i hvilken tilstand den nå befinner seg. Med dette som utgangspunkt undersøker de kulturjournalistikkens doble oppgave, som både er å formidle fra og om kulturfeltet og å være en arena for kritikk og debatt. Boka gir ny forståelse for kulturjournalistikken som kulturell offentlighet.

Karl Knapskog er universitetslektor og undervisningsleder ved Institutt for informasjons- og medievitenskap, UiB.
Les mer om forfatteren

Leif Ove Larsen er førsteamanuensis ved Institutt for informasjons- og medievitenskap, Universitetet i Bergen.
Les mer om forfatteren