Kaos og simulasjon

Pris: 248,-

Kjøp
 • info
 • ISBN 9788243002357
 • Innb.:Heftet
 • Status:Midlertidig utsolgt
  • Utg.år:2003
  • Kategorier:Filosofi og idéhistorie
  • Sideantall:240
  • Forlag:Spartacus
  expand_more
Norbert Bolz

Kaos og simulasjon

Dette er en sterk filosofisk tekst om retorikk og estetikk i dagens digitale tid. Den er en velskreven og pedagogisk svært informativ tekst. Den tar for seg estetikkens utvikling siden avantgardebevegelsene, med særlig vekt på kaosteori og "den fraktale viten".


Boken er delt i tre deler "Det regelløses/ ureglementertes gjenkomst", "Støyens orden", og "Væren og design" ("Sein und Design").

Hovedanliggendet er å belyse estetikkens status i dagens digitale medieverden - i kapitler som "Det iscenesatte metropolis", "posthistoriens estetikk", "Politikk som om" og "Vakre nye computerverdener".

Bolz belyser digitaliseringens konsekvenser både estetisk og politisk, men i motsetning til for eksempel Paul Virilio, er han langt mer positiv til den nye estetikken - den digitale estetisering av virkeligheten.

Bolz er en meget spennende tysk filosof (fra München), som blant annet også har skrevet "Eine kurze Geschichte des Scheins", en kort estetikk-historie, som munner ut i Nietzsche i forhold til dagens mediesamfunn.

Norbert Bolz er en spennende tysk filosof.
Les mer om forfatteren