Kan vold forklares

Pris: 228,-

Kjøp
 • info
 • ISBN 9788243000926
 • Status:Forlaget
  • Utg.år:1999
  • Sideantall:180
  • Forlag:Spartacus
  expand_more
Ragnhild Aslaug Sollund

Kan vold forklares?

En undersøkelse av voldsdømte menn med flyktningbakgunn

Forholdet mellom innvandring og vold har blitt et hett tema i Norge de siste årene. I den norske offentligheten beskrives ofte unge flyktninger som “tikkende bomber” klare til å begå voldshandlinger.Stemmer bildet? Er flyktningenes møte med det norske samfunnet preget av ”snillisme”?
Eller er det diskriminering og sosial isolasjon som møter flyktningene i Norge?

Ragnhild Sollund lar voldsdømte flyktninger selv komme til orde. I form av kvalitative intervjuer prøver hun å finne ut hvorfor de ble dømt for voldslovbrudd i Norge. Hun prøver å finne ut hvorfor disse flyktningene ble dømt for voldslovbrudd i Norge. Hun spør også hvilke erfaringer flyktninger har med norsk rettsvesenet og livet i fengselet.

Boken gir et viktig bidrag til forståelsen av hva vold er og hvorfor voldelige handlinger blir begått.

Ragnhild Aslaug Sollund
Les mer om forfatteren