Interiørarkitektur - ISBN 9788230401644 - Spartacus Forlag
Interiorarkitektur

Pris: 449,-

 • info
 • ISBN 9788230401644
 • Innb.:Heftet med klaffer
 • Status:I salg
bookBl a i boka
  • Utg.år:2015
  • Vekt:0.919
  • Forlag:Scandinavian Academic Press
  • Bokgruppe:21
  expand_more
Ellen S. Klingenberg

Interiørarkitektur
Nest etter klærne på kroppen er interiøret det rommet som er oss nærmest. Det påvirker vår levemåte, våre opplevelser, alle våre sanser, vår fysiske og mentale tilstand. Rommene vi omgir oss med, er uttrykk for vår kultur. Interiørarkitektur handler om forholdet mellom rom og mennesker, om å forme rom og gi dem et visuelt uttrykk som gir rommene mening og fyller funksjonelle og estetiske behov som stilles til dem. Arne Korsmo kalte det romkunst.

Interiørarkitektur har alltid vært et konkret og praktisk fag, i stor grad utviklet gjennom praksis, som taus kunnskap. Teori utviklet på grunnlag av fagets praksis er hittil lite utforsket. Denne boken er et forsøk på å belyse noen av interiørarkitekturens mange dimensjoner og påvirkninger ved å hente tekster fra inn- og utland samt presentere nyskrevne fagtekster.

Interiørarkitektur er en bok for alle med interesse for hva som former rommene omkring oss og hvordan de former oss.
Kåret til årets vakreste lærebok 2016!


Juryens kommentar: En vakrere og mer innbydende lærebok oppleves altfor sjeldent, denne skiller seg ut innenfor sjangeren. Format, sofistikert og funksjonell layout, materialvalg og detaljfokus bryter med det forventede. Innbindingen gjør at den faller fint ut og er nyttig i en læresituasjon. Enkle virkemidler på omslaget; tre linjer som skaper rom og perspektiv formidler bokens fagområde og innhold nesten irriterende enkelt. En behagelig rytme mellom det teksttunge, utfallende bilder og røde kapittelinndelinger. En lærebok man har lyst til å spare på.


Mer om kåringen og andre vinnere her: http://www.grafill.no/nyhet/event/her-er-arets-vakreste-bker

Ellen S. Klingenberg er tidligere professor i interiørarkitektur ved Kunsthøgskolen i Oslo.
Les mer om forfatteren