Illegal

Pris: 299,-

 • info
 • ISBN 9788243006058
 • Innb.:Innbundet
 • Status:I salg
  • Utg.år:2011
  • Sideantall:200
  • Forlag:Spartacus
  expand_more
Caroline Rugeldal / Janne Kjellberg

Illegal

Papirløs i Norge
Vi gratulerer forfatterne Janne Kjellberg og Caroline Rugeldal som 9. mai ble tildelt Kulturdepartementets menneskerettspris for journalister for 2012. De får prisen for sin viktige bok om de papirløses situasjon i Norge.

Den afrikanske unggutten Ismail kom til Norge for å søke asyl i 2001. Samme år signerte Norge Schengen-avtalen om at asylavslag i ett Schengen-land skulle gjelde for hele Schengen-området. Avtalen åpnet også for et omfattende politisamarbeid om grensekontroll og bekjempelse av ulovlig innvandring.

Ismail fikk avslag på asylsøknaden sin, men nektet å gi opp håpet om å skape seg et bedre liv i Europa. Illegal forteller historien om hvordan han levde fem år i skjul i Norge, før han til slutt forsvant sporløst.  Ved å følge Ismail og andre papirløse gjennom flere år gir boka innblikk i hvordan det er mulig å overleve illegalt i en så velordnet sosialdemokratisk velferdsstat som den norske. Boka dokumenterer hvordan utviklingen av en strengere europeisk asylpolitikk gjør at mennesker uten gyldig oppholdstillatelse i stadig større grad behandles som kriminelle som interneres og isoleres fra det øvrige samfunnet. 

De truende hordene av innvandrere som oversvømmer oss gjennom norske og europeiske medier er overveldende. De fremstår som en uendelig, ansiktsløs strøm av illegale mennesker som det er naturlig å ønske å verne seg mot. Men blant alle dem som forsøker å få et bedre liv i Europa, finnes det bare enkeltmennesker. En av dem var Ismail.

Caroline Rugeldal er sosiolog og journalist. Hun jobber som vaktsjef i Dagsnytt 18.
Les mer om forfatteren

Janne Kjellberg er journalist og jobber med kultur og sammfunnstoff i NRK P2.
Les mer om forfatteren