Hva sa lille land

Pris: 228,-

Kjøp
 • info
 • ISBN 9788243002814
 • Innb.:Innbundet
 • Status:Midlertidig utsolgt
  • Utg.år:2003
  • Kategorier:Pocket | Politikk og samfunn
  • Sideantall:192
  • Forlag:Spartacus
  expand_more
Iver B. Neumann

Hva så, lille land?

Essays om Norges alminnelighet

Det er stor avstand mellom Norges selvforståelse og den politikken vi fører. Iver Neumann reflekterer i denne essaysamlingen over Norges plassering i tid og rom, forholdet til EU og NATO, EUs forhold til USA og Vestens forhold til Russland.

Hva er det som gjør at vi betrakter oss selv som anderledeslandet eller at vi frykter begrepet “union” mer enn en tredje verdenskrig? Og når vi deltar i krig, slik vi de siste ti årene har gjort både i Kosovo og i Afghanistan, hvorfor benekter vi vår rolle som stridende?
Norge sliter med å finne sin plass i verden. På den ene siden er Norge en ganske alminnelig europeisk nasjonalstat. På den annen side domineres ordskiftet her til lands av en reaksjonstreghet. Mens USA slår inn på imperiebyggingens vei, benekter vi vår ensomme og utsatte posisjon som EUs utenforland. Neumann reflekterer i denne essaysamlingen over Norges plassering i tid og rom, forholdet til EU og NATO, EUs forhold til USA og Vestens forhold til Russland. Hvilken plass har vi i den globaliserte virkelighet, og hvilken ønsker vi å ha?

Iver B. Neumann (f.1959) arbeider ved Norsk Utenrikspolitisk Institutt. Han har publisert bøker som «Norge - en kritikk: begrepsmakt i Europa-debatten» og «Mening, makt, materialitet: Innføring i diskursanalyse» (begge 2001). Dette er hans første essaysamling.

format_quote

format_quote
format_quote

format_quote
format_quote

format_quote

Iver B. Neumann ledet Makt- og globaliseringsutredningen, den “alternative” maktutredningen.
Les mer om forfatteren