Hva gikk galt hos legen? - ISBN 9788243010000 - Spartacus Forlag
Hva gikk galt hos legen

Pris: 349,-

 • info
 • ISBN 9788243010000
 • Innb.:Heftet
 • Status:I salg
  • Utg.år:2016
  • Kategorier:Mat, helse og livsstil
  • Vekt:0.284
  • Forlag:Spartacus
  • Bokgruppe:22
  expand_more
Brit Haver

Hva gikk galt hos legen?

Når dialogen svikter
De fleste legebesøk fører til fornøyde pasienter som får adekvat behandling. Men av og til går det galt, og konsultasjonen blir en dårlig opplevelse for pasienten. Hvordan kan det ha seg at leger ikke alltid behersker samtalen med pasienten?

Hva gikk galt hos legen? består av 90 autentiske pasienthistorier. Noen temaer igjen: manglende evne til å lytte til pasienten eller den pårørende, forutinntatthet eller manglende åpenhet for alternative forklaringer på pasientens plager. Enkelte leger har vanskelig for å beklage når noe går galt.

Boken har et rikt kommentarstoff med forslag til alternative måter å håndtere de ulike situasjonene på.

Dette er en bok for medisinstudenter som en del av opplæringen i pasientkommunikasjon. Den henvender seg dessuten til leger og helsepersonell i allmennhet.

Brit Haver professor emerita ved Universitetet i Bergen og spesialist i psykiatri.
Les mer om forfatteren