Holocaust-industrien - ISBN 9788243003163 - Spartacus Forlag
Holocaust industrien

Pris: 279,-

 • info
 • ISBN 9788243003163
 • Innb.:Innbundet
 • Status:I salg
  • Utg.år:2004
  • Kategorier:Historie, andre verdenskrig | Historie, alle | Politikk og samfunn
  • Vekt:0.3
  • Sideantall:194
  • Språk:Bokmål
  • Forlag:Spartacus
  • Bokgruppe:32
  expand_more
Norman Finkelstein

Holocaust-industrien

Refleksjoner over utnyttelsen av jødisk lidelse

I denne kontroversielle boken tas et oppgjør med fremstillingen av Holocaust. Finkelstein hevder at den største trusselen mot erindringen om Holocaust er det han kaller ”Holocaust-industrien”; Jødiske interesseorganisasjoner som driver utbytting av nazi-ofrenes lidelse.Finkelstein hevder at den største trusselen mot erindringen om Holocaust ikke er Holocaust-benekterne, men det han kaller ”Holocaust-industrien”. Jødiske interesseorganisasjoner i USA driver en moralsk og økonomisk utbytting av nazi-ofrenes lidelse. Finkelstein påviser at erstatninger i liten grad har kommet ofrene til gode og er opprørt over at Holocaust-industrien nå har rettet oppmerksomheten mot fattige land i det østlige Europa.

I forlengelsen av kritikken av Holocaust-industrien, stiller boken presise og viktige spørsmål ved hvordan vi bruker historien som argument i samtiden.


”Hovedkilden til antisemittisme i verden i dag er staten Israel og Holocaust-industrien, med dens fiktive beregninger og sin hensynsløse og smakløse taktikk for å få det den kaller ”holocaust-kompensasjon.” Norman Finkelstein

Norman G. Finkelstein er født i Brooklyn, 1953, som sønn av Zacharias og Maryla Husyt Finkelstein, som overlevde ghettoen i Warszawa og konsentrasjonsleirene Majdanek og Auschwitz.

Finkelstein har doktorgrad fra Princeton, og har i tillegg til Holocaust-industrien, skrevet flere bøker om Palestina-konflikten og en kritikk av den såkalte “Goldhagen-teorien” (A Nation on Trial: The Goldhagen Thesis and Historical Truth med Ruth Bettina Birn). For tiden underviser han i statsvitenskap ved DePaul University i Chicago.

Oversatt av Erik Norby.


”Holocaust-industriens nåværende kampanje for å presse penger av Europa i ’trengende Holocaust-ofres’ navn har redusert den moralske betydningen av deres martyrium til noe på nivå med et kasino i Monte Carlo.”

"Da jeg leste Holocaust-industrien, var jeg midt oppe i min egen undersøkelse av disse forholdene, og jeg fant at han var på riktig spor … konklusjonene hans er til å stole på. … Jeg er på ingen måte den eneste som i fremtidig forskning vil måtte erklære meg helt og fullt enig med Finkelstein i hans gjennombrudd.”

Raul Hilberg, Holocaust-historiker

Norman Finkelstein er født i Brooklyn, 1953, og har en doktorgrad fra Princeton.
Les mer om forfatteren