Hermeneutisk lesebok

Pris: 368,-

Kjøp
 • info
 • ISBN 9788243001923
 • Innb.:Innbundet
 • Status:Utsolgt
  • Utg.år:2001
  • Kategorier:Filosofi og idéhistorie
  • Sideantall:396
  • Språk:Bokmål
  • Forlag:Spartacus
  expand_more
Sissel Lægreid / Torgeir Skorgen

Hermeneutisk lesebok

De viktigste forfatterskap fra tre århundrers hermeneutikk er her samlet for første gang på norsk. Utvalget spenner fra klassisk teksthermeneutikk til samfunnsvitenskapelig hermeneutikk, fra eksistenshermeneutikk til dekonstruksjon. Utvalget introduseres i et grundig forord ved redaktørene.*Walter Benjamin *Rudolf Bultmann *Johann Chladenius *Paul de Man *Wilhelm Dilthey *Sigmund Freud *Hans-Georg Gadamer *Clifford Geertz *Jürgen Habermas *Johann G. Herder *Martin Heidegger *Friedrich Nietzsche *Paul Ricoeur *Friedrich Schlegel *Friedrich Schleiermacher *Peter Szondi *Charles Taylor

format_quote

"Vår evne til forståelse er under press. Denne tekstsamlingen kan hjelpe oss å forstå hvordan vi forstår og hvordan vi gir verden mening.
...Det er prisverdig at Spartacus forlag utgir en bok med utdrag fra noen av hermeneutikkens viktige tekster, ikke minst fordi flere av tekstene for første gang er oversatt til norsk. Dermed gjøres tekster som har vært utilgjengelige, lesbare for en større sirkel.
Utvalget åpner også for en bredere tolkning av
hermeneutikken. For hermeneutikken er ikke, og skal ikke
være, kun enkelte mennesker eller enkelte vitenskapers
eiendom. Det ligger i hermeneutikkens vesen at den skal
tolkes - alt annet ville vært uhermeneutisk. For
hermeneutikken er som historien - grunnleggende uavsluttet.
BIRGER KOLSRUD JÅSUND, Aftenposten

format_quote
format_quote

format_quote

Sissel Lægreid er dr. art., førstemanuensis i tysk litteratur og kulturkunnskap ved Germanistisk institutt, UiB.
Les mer om forfatteren

Torgeir Skorgen er dr. art., førsteamanuensis og prosjektleder ved Institutt for kulturstudier og kunsthistorie ved UiB.
Les mer om forfatteren

Fler titler av Sissel Lægreid

Fler titler av Torgeir Skorgen