Harde tider

Pris: 339,-

  • info
  • ISBN 9788243008519
  • Innb.:Innbundet
  • Status:I salg
    • Utg.år:2014
    • Forlag:Spartacus
    expand_more
Ingeborg Eliassen

Harde tider

Det nye arbeidslivet i Europa

Europa kan være på vei ut av den dypeste økonomiske krisen siden andre verdenskrig. Men samfunnet er ikke det samme som før. Den europeiske velferdsstaten er satt under press.

I kjølvannet av finanskrisen har det skjedd en brutalisering av arbeidslivet i Europa, skriver Ingeborg Eliassen. I nesten tre år har hun vært reisende reporter i eurokrisen, og møtt mennesker i Tyskland, Hellas, Frankrike og Sverige som strever med å klare seg på de nye vilkårene.

Er vi i ferd med å gi opp den europeiske velferdsstaten?

Norge er ikke med i EU. Men i en global økonomi fins det ikke utenforland. Også den norske regjeringen er i full gang med å gjøre arbeidslivet mer "fleksibelt".

Europas harde tider kommer snart til en arbeidsplass nær deg.

Ingeborg Eliassen Ingeborg Eliassen har jobbet som utenriksjournalist i mange år, siden 1991 i Stavanger Aftenblad.
Les mer om forfatteren