Hand i hand? - ISBN 9788243014732 - Spartacus Forlag
Hand i hand

Pris: 399,-

 • info
 • ISBN 9788243014732
 • Innb.:Innbundet
 • Status:I salg
bookBla i boka
  • Utg.år:2023
  • Kategorier:Politikk og samfunn
  • Vekt:0.412
  • Språk:Bokmål
  • Forlag:Spartacus
  • Bokgruppe:31
  expand_more
Ingrid Vik

Hand i hand?

By og land i polariseringens tid

En gammel skillelinje i norsk politikk er vekket til live. By står mot bygd. Nord mot sør. Oslo mot periferien. Konfliktene dreier seg om sentralisering av tjenester, strømpriser, grunnrente på sjømat og den alltid krevende kommuneøkonomien. Meningskampene dekkes og kommenteres i mediene, men blir vi særlig klokere? Hva vet vi egentlig om fjellet av følelser, erfaringer og engasjement som konfliktene er tuftet på?


Ingrid Vik har reist landet rundt for å forsøke å forstå hva polariseringen bunner i. Hun har lang erfaring med politisk dialogarbeid på Balkan og drar veksler på sine erfaringer derfra.


Hun viser hvordan konfliktene tilspisses ytterligere fordi vi står overfor store omstillinger: det grønne skiftet, digitalisering, reformer og eldrebølge. Det skjer samtidig som norsk og europeisk sikkerhet og stabilitet utfordres av krigen i Ukraina og den påfølgende energi- og matkrisen. Hva gjør det med tillit, demokrati og til syvende og sist vår sikkerhet og stabilitet? 


format_quote

«Vik er mest interessant når hun skriver om landbruk og klima. Hun viser hvordan interessemotsetningene og kampen om kronene innad i landbruket blir sterkere, mellom de som har fulgt påleggene om å satse på stadig mer stordrift og de som ønsker en mindre industrialisert matproduksjon.


… Forfatterens viktigste konklusjon er at vi må begynne å lytte til hverandre. Banalt, kanskje. Men også en radikalt god idé i kulturkrigens tid.»


Audun Lysbakken, Klassekampen

format_quote
format_quote

«Folk visste ikke hva de skulle tro. Var det rom-folk som hadde slått seg ned, midt på natta midt i Kvam? Vi får høre om hvinende vinkelslipere der glørne stod mot himmelen klokka halv tre om natta. Det var jobbing, men også fest og leven, til lyse morgenen. Tomme spritflasker og skrapjern som fløt rundt i leiren.


I dagene som fulgte, var typene i parken uten tvil hovedtema for bygdepraten. Ryktene florerte. Skravla gikk. Hvem var de? Hva gjorde de i Kvam? Var det i det hele tatt lov å slå opp leir på den måten? Så spredte nyheten seg om at dette slettes ikke var tilfeldig omreisende, men kunstnere på oppdrag fra fylkeskommunen.»


fra boka

format_quote