Generalen og hans testamente

Pris: 299,-

Kjøp
 • info
 • ISBN 9788230400456
 • Innb.:Innbundet
 • Status:Midlertidig utsolgt
  • Utg.år:2009
  • Kategorier:Biografier og memoarer | Historie, andre verdenskrig | Historie
  • Sideantall:251
  • Forlag:Scandinavian Academic Press
  expand_more
Odd Lindbäck-Larsen

Generalen og hans testamente

Felttoget i Nord-Norge, dets etterspill og livet som politisk fange

Her offentliggjøres for første gang to sentrale dokumenter om norsk okkupasjonshistorie, ført i pennen av generalmajor Odd Lindbäck-Larsen.

Lindbäck-Larsen var stabssjef under general Fleischer ved krigsutbruddet og spilte en nøkkelrolle ved felttoget i Nord-Norge og i månedene etterpå. Senere satt han i tysk fangenskap i Møllergata, på Grini og i Sachsenhausen.

I disse etterlatte dokumentene gir han sitt syn på det som skjedde i Nord-Norge, og forteller usentimentalt om tilværelsen som politisk fange.

Dokumentene kaster nytt og ikke alltid smigrende lys over en rekke krigshistoriske forhold som hittil har ligget i halvskyggen. Det gjelder forsvarssjef Otto Ruges disposisjoner, selve kapitulasjonsavtalene og dessuten samrøret mellom norske og tyske militære i Finnmark sommeren 1940.

Boken har en introduksjon av historiker Lars Borgersrud og generalmajor Torkel Hovland. Her settes Lindbäck-Larsens liv, virke og forfatterskap inn i en større sammenheng.

«Flere av dokumentene har aldri tidligere vært offentlig kjent. ... De gir oss ny kunnskap om en periode som i etterkrigstidens historiefremstilling har vært preget av usikkerhet, fortielser og spekulasjoner.»
Lars Borgersrud og Torkel Hovland i introduksjonen

Odd Lindbäck-Larsen var offiser og militærhistoriker.
Les mer om forfatteren