Frihetens arhundre i 1

Pris: 228,-

Kjøp
 • info
 • ISBN 9788243000933
 • Status:Utsolgt
  • Utg.år:1997
  • Kategorier:Kunst og kultur | Filosofi og idéhistorie
  • Sideantall:256
  • Forlag:Spartacus
  expand_more
Knut Ove Eliassen / Knut Stene-Johansen

Frihetens århundre I

Litteratur, kunst og filosofi i Frankrike på 1700-tallet.

Om fransk kultur og intellektuelt liv på 1700-tallet. Innholdet spenner fra filosofi og estetikk, over malerkunst til litteratur og vitenskapsteori. Artiklene omhandler noen av de viktigste navn i Opplysningstiden.

FRIHETENES ÅRHUNDRE er en samling artikler om fransk kultur og intellektuelt liv på 1700-tallet. Innholdet spenner bredt, fra filosofi og estetikk, over malerkunst til litteratur og vitenskapsteori. Artiklene omhandler noen av de viktigste navn i Opplysningstiden: Diderot, Rousseau, Sade, Marivaux, Condillac, Duclos, Chateaubriand, Monge, med flere.

Tekstene i boken bidrar til å nyansere det ensidige bildet av 1700-tallet som rasjonalitetens og opplysningens århundre. Forfatterne viser at kategorien “frihet” – i form av frigjøring fra tradisjonens autoritet og politisk undertrykkelse – kanskje var vel så sentralt som dyrkingen av fornuften.

Opplysningsmennesket problematiserte i høy grad sitt eget frigjørings- og moderniseringsprosjekt, et prosjekt som ikke var ensidig basert på fornuft, men på et samvirke av følelser og refleksjon. Den moderne verdensanskuelse som utgår fra 1700-tallet, er slik på mange måter mer “omfattende” enn det den gjerne fremstilles som.

Med sitt informative og høyt reflekterte nivå sikter boken mot å bøte på den manglende kunnskapen her til lands om dette viktige århundret som i dag er gjenstand for en stadig økende internasjonal interesse.


format_quote

«En brilliant artikkel av Fauskevåg ... Forskning er ikke bare å snakke til andre forskere, men også å formidle. Noen klarer det her, og de klarer det til gangs!»
Hilde Østby, Universitas

format_quote

Knut Ove Eliassen er professor ved Institutt for Nordistikk og Litteraturvitenskap ved Universitetet i Trondheim.
Les mer om forfatteren

Knut Stene-Johansen er dr. philos., professor i allmenn litteraturvitenskap ved Universitetet i Oslo.
Les mer om forfatteren

Fler titler av Knut Ove Eliassen

Fler titler av Knut Stene-Johansen