Fra allvitende til flerstemmig

Pris: 399,-

  • info
  • ISBN 9788230402023
  • Innb.:Heftet
  • Status:I salg
    • Utg.år:2016
    • Forlag:Scandinavian Academic Press
    expand_more
Jo Bech-Karlsen

Fra allvitende til flerstemmig

Norsk dokumentarlitteratur i et historisk og sammenliknende perspektiv
Dokumentarlitteraturen er blitt moden, og framstår i dag som en egen litterær sjanger. Nobels litteraturpris til journalisten og sakprosaforfatteren Svetlana Aleksijevitsj i 2015 var et gjennombrudd, og viser at denne formen for litteratur kan utvikles til aller høyeste nivå. Også i Norge utkommer det dokumentarbøker av høy kvalitet.

Det er ingen selvfølge.

Denne boken viser hvordan den litterære sakprosaen har utviklet seg fram til dagens nivå gjennom fem stadier i forrige århundre. Manglende sjangerbevissthet og til dels mislykkede eksperimenter forteller om en søken etter en litterær form forfatterne famlet etter. Uten denne modningsprosessen ville dokumentarlitteraturen neppe ha stått så sterkt som den gjør i dag. Derfor er det fortsatt noe å lære av 1900-tallets mange forsøk på å finne en form der sak og litteratur kunne forenes.

Jo Bech-Karlsen professor i journalistikk ved Handelshøyskolen BI.
Les mer om forfatteren