Foucaults begreper

Pris: 399,-

 • info
 • ISBN 9788230401163
 • Innb.:Heftet
 • Status:I salg
  • Utg.år:2016
  • Sideantall:284
  • Forlag:Scandinavian Academic Press
  expand_more
Knut Ove Eliassen

Foucaults begreper

Michel Foucault er en av de mest leste teoretikerne innenfor humaniora og samfunnsfag, kjent for begreper som diskurs, makt og biopolitikk. Boken gir en grundig presentasjon av en rekke av hans mest sentrale begreper. 

Hvert kapittel kan leses som en enkeltstående artikkel og gir innblikk i Foucaults begrepslige strategier: Hvordan han utviklet begrepene sine, hvilke problemer de tjente til å belyse, og hvordan de fortløpende ble revidert og refunksjonalisert. Samlet gir boken en bred presentasjon av forfatterskapet.

Knut Ove Eliassen er professor ved Institutt for Nordistikk og Litteraturvitenskap ved Universitetet i Trondheim.
Les mer om forfatteren

Fler titler av Knut Ove Eliassen