For en demokratisering av vitenskapene

Pris: 168,-

Kjøp
 • info
 • ISBN 9788243001480
 • Innb.:Heftet
 • Status:Midlertidig utsolgt
  • Utg.år:1999
  • Kategorier:Filosofi og idéhistorie
  • Sideantall:96
  • Forlag:Spartacus
  expand_more
Isabelle Stengers

For en demokratisering av vitenskapene

Isabelle Stengers reiser spørsmålet om vitenskapenes forhold til demokratiet på en ny måte. Stengers tilbyr ingen teoretiske løsninger - heller peker hun på at alminnelige borgere aktivt bør komplisere ekspertenes maktutøvelse.

Den vanlige borger møtes hver eneste dag av ekspertråd og vitenskapelige resultater. Hvilken status bør de alminnelige borgeres egne oppfatninger ha i forhold til alle de ulike ekspertuttalelsene som vedrører deres liv og levned? Hvor blir det av muligheten for demokratiske beslutninger om det til ethvert spørsmål finnes et vitenskapelig svar?

I denne pamfletten stiller den belgiske kjemikeren og filosofen Isabelle Stengers spørsmålet om vitenskapenes forhold til demokratiet på en ny måte.

Hun kritiserer alle argumenter som på enkle måter påberoper seg Vitenskapen. Ofte skjuler de både hvordan de vitenskapelige resultatene er oppnådd, og at disse resultatene kan møtes av andre og motstridende, men like vitenskapelige resultater. Fraser som "det er vitenskapelig bevist at", "objektivt sett", "i virkeligheten" osv. er uhyre problematiske, hevder Stengers - ikke bare utfra hva vitenskapene kan yte, men også i forhold til demokratiske beslutningsprosesser

Stengers´perspektiv på hva som er vitenskap, er praktisk, forankret i vitenskapelig aktivitet. Hun hevder at tradisjonelle teoretiske perspektiver på vitenskap kan hindre oss i å se aktutøvelsen vitenskapelige argumenter kan representere i ulike debatter. Selv tilbyr hun ingen teoretiske løsninger - heller peker hun på at alminnelige borgere aktivt bør komplisere ekspertenes maktutøvelse. Og hun viser hvordan problematikker som narkotika-misbruk og AIDS nettopp er satt inn i nye sammenhenger av aktive minoriteter.


Isabelle Stengers  
Les mer om forfatteren