Folkelig religiositet

Pris: 299,-

 • info
 • ISBN 9788230400654
 • Innb.:Heftet
 • Status:I salg
  • Utg.år:2011
  • Sideantall:174
  • Forlag:Scandinavian Academic Press
  expand_more
Torunn Selberg

Folkelig religiøsitet

Et kulturvitenskapelig perspektiv

Dette er en bok om trosopplevelser utenfor det etablerte religiøse livet i Norge. Den omhandler både folketro og nyreligiøsitet, og forfatteren viser gjennom en rekke eksempler hvor omfattende og aktuelt folkelig religiøsitet er i dag.

 Folkelig religiøsitet befinner seg utenfor organiserte og anerkjente former for religion, og omfavner både det som tradisjonelt er blitt kalt overtro og det vi kaller nyreligiøsitet. Disse ideene fomidles primært gjennom folks fortellinger om sine opplevelser.

Snåsamannen og prinsesse Märtha Louises engler er godt kjent gjennom media de siste årene, og Torunn Selberg setter forestillingene om disse populære skikkelsene inn i en sammenheng. Forfatteren viser gjennom sin empiri et religiøst mangfold som omfavner både nye og gamle, kjente og ukjente forestillinger og ideer. Plassen de har fått i ulike medier, tyder på at religiøsitet ikke bare er for den spesielt interesserte, men er gjenstand for en økende oppmerksomhet.

 

Torunn Selberg er professor i kulturvitenskap, Institutt for Arkeologi, historie, kultur- og religionsvitenskap, UiB
Les mer om forfatteren