Filosofisk drofting

Pris: 248,-

 • info
 • ISBN 9788243004184
 • Innb.:Heftet
 • Status:I salg
  • Utg.år:2008
  • Kategorier:Filosofi og idéhistorie
  • Sideantall:240
  • Forlag:Spartacus
  expand_more
Jørgen Sandemose

Filosofisk drøfting

Gjennomgang av pensum til Ex.phil, med særlig henblikk på essayskriving

Filosofisk drøfting går gjennom tekstutvalget i Exphil 03 på en måte som er til hjelp for studentenes essayskriving. Boka leverer nøyaktige kronologiske kommentarer til originaltekstene, og en kritisk vinkling som kan gi studentene perspektiv på problemene.

Denne boka går gjennom tekstutvalget i de to delene av Exphil 03 på en måte som er til hjelp for studentenes essayskriving. Forfatteren legger særlig vekt på nøyaktige kronologiske
kommentarer til originaltekstene, og dessuten på en kritisk vinkling som kan gi studentene perspektiv på problemene.

Forfatteren viser hvilken større sammenheng disse emnene hører hjemme i. Boken får tydelig fram problemstillinger som går igjen hos flere tenkere, og får dermed fram sammenhengen dem imellom på en ny måte. Resultatet er samtidig blitt en liten historiebok for filosofi, vitenskap og etikk.

Forfatteren forsøker å legge til rette for en kritisk lesning av tekstene.


Jørgen Sandemose er førstelektor i filosofi og har deltatt i
redaksjonsarbeidet for gammelt og nytt pensum til Exphil.

Jørgen Sandemose er førstelektor i filosofi og har deltatt i redaksjonsarbeidet for gammelt og nytt pensum til Exphil.
Les mer om forfatteren