Farsmakt og moderskap i antikken

Pris: 299,-

Kjøp
 • info
 • ISBN 9788230400418
 • Innb.:Heftet
 • Status:Midlertidig utsolgt
  • Utg.år:2009
  • Kategorier:Historie
  • Sideantall:214
  • Forlag:Scandinavian Academic Press
  expand_more
Ingvild Sælid Gilhus / Turid Karlsen Seim / m.fl.

Farsmakt og moderskap i antikken

I antikken fantes det ulike forestillinger knyttet til det å få barn. Det å skape og gi nytt liv kunne være dramatisk. For moren medførte svangerskap og fødsel en betydelig risiko, barnedødeligheten var høy, og bestemmelse av farskap var forbundet med en usikkerhet som vi ikke kjenner i dag.

Foreldrerollen ble definert gjennom det sosiale hierarkiet. Hvem du var, var hovedsaklig bestemt av hvem som var foreldrene dine. Den heldige fikk leve opp, den uheldige kunne bli satt ut for å dø. Å føde mange barn var ikke det samme som å oppdra mange arvinger.

I denne boken møter vi magiske forestillinger, ulike samfunnsforhold og religiøse strukturer. Vi ser samvirket mellom datidens naturvitenskapelige forestillinger og myter, mellom kropper og ritualer i en fascinerende tidsepoke som strekker seg fra år 500 før vår tidsregnings begynnelse til om lag 500 år etter.

Forfatterne tegner et levende bilde av en verden og av kulturer der vesentlige trekk på mange måter har ligget i mørket, men som likevel har vært med å danne grunnlaget for dagens samfunn.

Ingvild Sælid Gilhus er professor i religionsvitenskap ved Universitetet i Bergen.
Les mer om forfatteren

Turid Karlsen Seim er leder for Det norske Institutt i Roma og professor ved Det teologiske fakultet, UiO.
Les mer om forfatteren

Gunhild Vidén er professor i latin ved Göteborgs universitet.
Les mer om forfatteren