Exphil fra a til a

Pris: 148,-

Kjøp
 • info
 • ISBN 9788243001176
 • Innb.:Heftet
 • Status:Midlertidig utsolgt
  • Utg.år:1998
  • Kategorier:Filosofi og idéhistorie
  • Sideantall:160
  • Forlag:Spartacus
  expand_more
Ingvald Bertelsen

Exphil fra A til Å

Oppslagsbok for examen philosophicum og examen facultatum

Boken inneholder oppslag på alle relevante begreper fra pensumsdelene Språk og argumentasjon og Vitenskapsfilosofi, samt filosofer og begreper som faller inn under pensumet i Filosofihistorie.

exphil fra a til å er en oppslagsbok laget spesielt for studenter som tar Examen philosophicum og Examen facultatum. Den inneholder oppslag på de fleste relevante begreper og navn fra Ex.phil.-pensumdelene Filosofi- og vitenskapshistorie, Språk og argumentasjon og Vitenskapsfilosofi, samt fra Ex.fac-pensumdelene Etikk og Vitenskap og rasjonalitet. I tillegg gis en rekke kommentarer til de mest brukte lærebøkene. Boken er egnet til bruk ved lesing av lærebøker, på forelesninger, i kollokviearbeid, og ikke minst for repetisjon før eksamen.

Ingvald Bertelsen er cand.philol. og har i flere år undervist i examen philosophicum.
Les mer om forfatteren