Evolusjon 1

Pris: 169,-

 • info
 • ISBN 9788243008472
 • Innb.:Heftet
 • Status:I salg
  • Utg.år:2014
  • Språk:Bokmål
  • Forlag:Spartacus
  expand_more
Markus Lindholm

Evolusjon

Naturens kulturhistorie

Kakerlakker reagerer på fare ved å flykte mot mørket - en atferd som er mange millioner år gammel, og som man skulle tro var genetisk styrt. Men forsøk har vist at responsen lett overstyres av hva kakerlakkene i nabolaget gjør.
I denne boka får vi se hvordan livet på jorda ikke bare evolveres, men også evolverer. Det utgjør en dramatisk forskjell, for det betyr at organismene tar del i sin egen utvikling.
All natur har også sin kulturhistorie, sine tradisjoner for fortolkning og læring. Vanligvis forklares disse egenskapene ved livet med at alt "egentlig" er biologi og genetikk. Men livet går ikke av seg selv, og organismer er ikke genstyrte automater.

 

Boka ble nominert til Kritikerprisen 2012:
Fra juryen: «Lindholms bok representerer en tankevekkende utfordring til enhver form for sneversynt biologisme. Ved å fokusere på subjektet, ikke bare når det gjelder mennesket, men alle naturens organismer, viser Lindholm at individene ikke er viljeløst utlevert evolusjonens krefter, men tvert imot selv er med på å utvikle seg gjennom læring og aktiv fortolkning av omverdenen.»


Vinner av Bokhandelens faglitterære forfatterpris 2013:

Fra juryen: «Teksten er skrevet i et levende språk og inneholder flere overraskende tanker. Lindholms bok bygger ned den tradisjonelle motsetningen mellom humanisme og biologi. Fremstillingen omfatter en original fagkritikk, og det skal man alltid lytte til.»


Markus Lindholm er kjent som foreleser og skribent, og har særlig vært opptatt av forholdet mellom kultur, filosofi og biologi.
Les mer om forfatteren