Eureka

Pris: 95,-

Kjøp
 • info
 • ISBN 9788243000452
 • Status:Forlaget
  • Utg.år:1994
  • Kategorier:Politikk og samfunn
  • Sideantall:64
  • Forlag:Spartacus
  expand_more
Espen Barth Eide / Iver B. Neumann

Eureka!

Innspill til en ny politisk offentlighet

Nasjonalstaten som hovedarena for politikk får i økende grad konkurranse såvel ovenfra som nedenfra.

Presset fra globaliseringen har ført til at flere og flere fenomener flyttes vekk fra nasjonalstatens kontroll. Det er ikke tilfeldig at en stadig større integrering av EU skjer parallelt med en stadig sterkere regionalisering av Europa. Begge deler er uttrykk for politiske endringer som gjør at den nasjonalstatlige løsningsmodellen - som europeerne har sverget til de siste to hundre årene - ikke lenger er et tilstrekkelig svar på ønsket om å skape orden i tilværelsen.
Forfatterne drøfter i denne pamfletten politikkens skiftende vilkår og betydningen av dette for forholdet mellom stat, samfunn og EU-nivået.
En rekke grunnleggende spørsmål reises: -Fører EU-integrasjon nødvendigvis til fred, eller kan den også medføre konflikt? -Kan demokratiet gjenetableres på overnasjonalt nivå? -Går det an å føre en offentlig samtale i Europa, eller forutsetter en slik nasjonalstatens kulturelle og språklige rammer?

Utkommer i serien PAMFLETTER Polemikk-politikk-propaganda, som utgis i et samarbeid med TIDEN NORSK FORLAG

Espen Barth Eide er cand.mag fra universitetet i Oslo og statsviter fra Universidad Autónoma Barcelona.
Les mer om forfatteren

Iver B. Neumann ledet Makt- og globaliseringsutredningen, den “alternative” maktutredningen.
Les mer om forfatteren

Fler titler av Iver B. Neumann