Pris: 248,-

Kjøp
 • info
 • ISBN 9788243001442
 • Innb.:Innbundet
 • Status:Midlertidig utsolgt
  • Utg.år:1999
  • Kategorier:Språk og litteratur | Filosofi og idéhistorie
  • Sideantall:216
  • Forlag:Spartacus
  expand_more
Egil A. Wyller

Et enhetssyn på Ibsen

Fra Brand til Når vi døde vågner

Man ynder idag å se Ibsen i tråd med den ateisme og sosiale realisme som brøt igjennom i annen halvdel av forrige århundre. Egil A Wyller ser derimot Ibsen i tråd med den store henologiske åndstradisjon i vestens kulturliv, og i nærkontakt med Henrik Wergeland og Søren Kierkegaard.

Man ynder idag å se Ibsen i tråd med den ateisme og sosiale realisme som brøt igjennom i annen halvdel av forrige århundre – i forbindelse med den positivistiske fremskrittstro og Nietzsches «Gud er død»-forkynnelse. Egil A Wyller ser derimot Ibsen i tråd med den store henologiske åndstradisjon i vestens kulturliv, og i nærkontakt med Henrik Wergeland og Søren Kierkegaard. Særlig oppmerksomhet vies verkene Brand, Peer Gynt, Keiser og Galilæer, Rosmersholm og Når vi døde vågner. Bidrag er tatt med om Gjengangere (ved Arnulf Øverland), Villanden (ved Anders Wyller) og John Gabriel Borkman (ved Fredrik Ramm). Et gjennomgangsmotiv er den bibelske skikkelse «kjeruben».

I dette verks brytninger mellom (kristen) Tro og (platonsk) Tanke er en enhet tilkjennegitt, som hele Ibsens forfatterskap lar seg perspektivere ut ifra.

Egil A. Wyller Filosof, dr. philos 1961.
Les mer om forfatteren

Fler titler av Egil A. Wyller