En ekte kvinne

Pris: 148,-

 • info
 • ISBN 9788243001473
 • Innb.:Heftet
 • Status:I salg
  • Utg.år:1999
  • Kategorier:Politikk og samfunn
  • Sideantall:128
  • Forlag:Spartacus
  expand_more
Sara Arrhenius

En ekte kvinne

En kritikk av den nye biologismen

I dette kritiske essayet stiller Sara Arrhenius spørsmål ved troverdigheten av dagens syn på mannens og kvinnens natur.Når vi i dag snakker om «mannlig» og «kvinnelig» beskriver vi ofte kjønnsroller som gitt av naturen. Mens vi tidligere la vekt på kulturens rolle i formingen av mennesket, har biologien og genetikken blitt stadig viktigere forklaringsfaktorer for sosiale fenomen. Har denne forskyvningen av synet på mennesket sitt grunnlag i nye vitenskapelige fakta? Eller er den styrt av endringer i kulturen, økonomien og politikken ? av verdier og verdensanskuelse?

Boken er et debattinnlegg mot «biologismen» og troen på genenes tyranni mot de sjablongbilder denne trenden har skapt av kjønn og kultur.

Sara Arrhenius er idéhistoriker, kritiker og essayist, ktilknyttet den svenske avisen Dagens Nyheter og tidsskriftet Index.
Les mer om forfatteren