Eksperimentet afghanistan

Pris: 299,-

Kjøp
 • info
 • ISBN 9788243006393
 • Innb.:Heftet med klaffer
 • Status:Midlertidig utsolgt
  • Utg.år:2012
  • Sideantall:334
  • Forlag:Spartacus
  expand_more
Astri Suhrke

Eksperimentet Afghanistan

Det internasjonale engasjementet etter Talibanregimets fall

«Boken presenterer de vanskelige dilemmaene vi har stått overfor på en mer inngående og iblant brutal måte, enn noen annen bok jeg har lest om denne perioden.» Kai Eide

I ti år har det internasjonale samfunnet vært engasjert i et enormt eksperiment i Afghanistan. Etter 2001 skulle landet gjenoppbygges etter langvarig strid og sosiale omveltninger, og omskapes til et fredelig, demokratisk og moderne samfunn. Slik gikk det ikke.  Hvilke krefter formet dette ambisiøse prosjektet og hva gikk galt? 

I denne boken avdekkes de dype motsetningene mellom å føre krig med en hånd og bygge fred med den andre, mellom krav om ekstern kontroll og raske resultater, og mellom ambisjonen om å skape en legitim, effektiv og demokratisk stat, og en politikk som gjorde staten totalt avhengig av internasjonal støtte og oppmuntret til omfattende korrupsjon.

Eksperimentet Afghanistan er et viktig bidrag til en gryende kritisk forskning omkring internasjonale intervensjoner. Den skaper ny forståelse av hva som kan oppnås, hvordan exit-strategier kan formes, og hvordan lignende «eksperimenter» kan unngås.

Astri Suhrke er statsviter og jobber som seniorforsker på Christian Michelsens Institutt i Bergen.
Les mer om forfatteren