Eksistens og dialog

Pris: 320,-

Kjøp
 • info
 • ISBN 9788230400647
 • Innb.:Heftet
 • Status:Midlertidig utsolgt
  • Utg.år:2011
  • Sideantall:216
  • Forlag:Scandinavian Academic Press
  expand_more
Egil Olsvik

Eksistens og dialog

En kritisk innføring i psykologisk teori og praksis

En introduksjon til psykologi som fagområde, som tar sikte på å klargjøre det filosofiske grunnlaget for ulike psykologiske teorier og metoder. For psykologistudenter og andre interesserte.


Psykologisk praksis innebærer mye makt, og det er lett at en ureflektert bruk av fagspråk og diagnoser skaper en forenklet oppfatning av pasienten. Psykologers avgjørelser om andre mennesker kan bli stående som mer objektive fakta enn de egentlig er. Derfor er det avgjørende å tenke over psykologifagets grunnlag og metoder.

En hovedsak er derfor at praktisk psykologi må bygge på innsikt i eksistensielle grunnforhold. Forfatteren redegjør for det filosogiske grunnlaget for de ulike psykologiske retninger, metoder og teorier. Slik bidrar boken til å øke forståelsen for faget og dets verdier.

Boken er primært tiltenkt introduksjonsstudier i psykologi, både ved universitetene og høyskolene, men kan leses av alle interesserte.

Egil Olsvik er doktor i filosofi fra Universitetet i Bergen og førsteamanuensis i psykologi ved Politihøgskolen.
Les mer om forfatteren