Eksemplets makt

Pris: 399,-

  • info
  • ISBN 9788230400890
  • Innb.:Heftet
  • Status:I salg
    • Utg.år:2012
    • Forlag:Scandinavian Academic Press
    expand_more
Ellen Krefting / Anne Birgitte Rønning (red) / m.fl.

Eksemplets makt

Kjønn, representasjon og autoritet fra antikken til i dag

Eksempler spiller en viktig rolle i alle typer fremstillinger. Gjennom eksemplet konkretiserer vi noe abstrakt, eller det partikulære forbindes med det allmenne. Det kan tjene som illustrasjon eller som forbilde. Selv de tidlige antikke filosofene var bevisst eksemplets makt.


I denne boken blir eksemplets komplekse retoriske funksjon gransket. Tekstene tar særlig opp spørsmålet om hvilken innvirkning kjønn har på eksemplets status: Hva har kjønn å si for evnen til å være eksemplarisk? Slik knytter antologien an til sentrale spørsmål innen kjønnsforskning: Kan en kvinne være eksempel på noe allmennmenneskelig, eller er hun kun et eksempel for sitt kjønn?

Antologien formidler ny, tverrfaglig forskning på betydningen av kjønnsforestillinger og eksempelbruk. Tekstene spenner over religiøse, sosialhistoriske, politiske, filosofiske, medisinske og populærkulturelle emner, fra antikken til i dag.

Anne Eriksen, Ellen Kre fting og Anne Birgitte Rønning er tilknyttet forskningsprosjektet «Eksemplets makt» ved Universitetet i Oslo.

Ellen Krefting er førsteamanuensis i idéhistorie ved Universitetet i Oslo
Les mer om forfatteren

Anne Birgitte Rønning (red)
Les mer om forfatteren

Anne Eriksen
Les mer om forfatteren