Det skjonne

Pris: 248,-

Kjøp
 • info
 • ISBN 9788243002180
 • Innb.:Innbundet
 • Status:Midlertidig utsolgt
  • Utg.år:2002
  • Kategorier:Filosofi og idéhistorie
  • Sideantall:0
  • Forlag:Spartacus
  expand_more
Egil A. Wyller

Det Skjønne

Diktningens tale

Dette seriebind har et litteratur-estetisk sikte. Bokens første del er viet tre av de store innen vår gullalderdiktning. Andre del belyser eksempler fra etterkrigstidens diktning. I siste del viser Wyller at det å oversette litterære tekster er en egen ordets kunstart, noe man ikke alltid er tilstrekkelig oppmerksom på.

De tre siste bindene i serien utgjør en trefags vifte, som tilsvarer platonismens hovedstadier: Det Skjønne (estetisk), det Gode (etisk-politisk) og det Ene (religiøst-metafysisk). Siktepunktet er her ikke historisk, men aktuelt ut fra dagens norske situasjon.

18: Det Skjønne – Diktningens tale
Dette bindet har et litteratur-estetisk sikte. Bokens første del er viet tre av de store innen vår gullalderdiktning: nasjonalskalden Henrik Wergeland, dramatikeren Henrik Ibsen og den rene lyriker Olaf Bull, den sistnevnte ifølge Wyller lidende under et smertelig følt Gudsfravær. Wyller fikk i 50-årene Kongens gullmedalje på en bok om Olaf Bull, og han har i sin serie utgitt to bind om Ibsen, men Wergeland samt angrepsmåten her er ny fra hans hånd. Han argumenterer bl.a. for at disse tre i tur og orden representerer en henholdsvis serafisk, kjerubisk og orfisk åndstype.
Bokens annen del belyser eksempler fra etterkrigstidens diktning. Her har det orfiske moment tatt overhånd. Utvalget er preget av forfatterens litterære “møter”; personlige eller gjennom sjokkartede leseropplevelser. Wyllers ungdomsvenn Jens Bjørneboe presenteres fra en noe uvanlig synsvinkel, og Magnus S. Øglænds lyrikk, som har vært utilbørlig neglisjert ifølge Wyller, blir lagt frem for leseren. Utvalget omfatter også oversettelser, så som av noberlprisvinneren Od. Elytis’ hovedverk Axion esti.. – I siste del viser Wyller at det å oversette litterære tekster er en egen ordets kunstart, noe man ikke alltid er oppmerksom på. I denne delen presenteres foruten en symbolsk språkteori i flukt med Ernst Cassirers språkfilosofi, også ser prøver på egne oversettelser av filosofiske, poetiske og bibelske tekster.

Egil A. Wyller Filosof, dr. philos 1961.
Les mer om forfatteren

Fler titler av Egil A. Wyller