Det postmoderne og de intellektuelle

Pris: 198,-

 • info
 • ISBN 9788243001350
 • Status:I salg
  • Utg.år:1998
  • Kategorier:Filosofi og idéhistorie
  • Sideantall:128
  • Forlag:Spartacus
  expand_more
Eivind Røssaak

Det postmoderne og de intellektuelle

Essays og samtaler

Eivind Røssaak presenterer her det postmodernes historier slik de hittil har fortonet seg i Norge og internationalt. Han klargjør motsetninger og forskjeller på en oversiktlig måte, og trekker frem det i det post- moderne som revitaliserer den kritiske tenkning og den intellektuelles rolle etter Holocaust og Gulag.

Mangfoldet i det postmoderne belyses – fra estetikk og retorikk til etikk, politikk og historie. Speciellt inngående diskuteres Jean-François Lyotards og Jacques Derridas innflytelsesrike tenkning.

I bokas andre halvdel utfordrer Eivind Røssaak postmoderne tematikker i samtale med Mark Poster (teknologihistoriker), Zygmunt Bauman (sosiolog), Bruno Latour (vitenskapsteroetiker) og Gayatri C. Spivak (litteraturviter/postkolonialist).

Boka er en fin introduksjon til det postmoderne og nyttig for alle som ønsker å forstå vår samtid utfra aktuelle kultur- og teoridebatter.

format_quote

"Boken er kunnskapsrik, rasjonell og engasjerende … Den hjelper oss til det som burde være vår naturlige intellektuelle fordring - å forsøke å lytte til, forstå og diskutere den kritiske tenkningen som preger samtiden vår."
-Trond Haugen, Dagsavisen

"Røssaak har bidratt til å skape et mer pluralistisk debattklima. Slike bidrag blir det neppe for mange av."
- Dag Herbjørnsrud, Aftenposten

Om Eivind Røssaaks første bok, Skrujern, kanoner og trojanske hester: Samtaler om litteratur (1996) het det:

“En skarp og underholdende intervjubok”
(Mikael van Reis, Göteborgs-Posten)

“Røssaak har maktet å få disse lærde damer og herrer i tale på en slik måte at enhver intellektuellt oppegående leser kan få fornuft ut av det “
Øystein Rottem, Dagbladet).

“Røssaak beveger seg lett og ledig mellom det teoretisk dyptloddende og det personlige”
(Sven-Olof Wallenstein, Klassekampen)

“Samtalen avslører den store forvirring som idag råder i litteraturvitenskapen... Hva skal vi syssle med når vi syssler med litteratur... Hva er egentligen litterære tekster... Under lesningen av Røssaaks bok slås jeg av tanken om at litteraturteorins utvikling går mot en alt mer destabilisert agenda.”
(Nina Björk , Dagens Nyheter)

format_quote

Eivind Røssaak er forfatter, oversetter og litteraturkritiker.
Les mer om forfatteren

Fler titler av Eivind Røssaak