Det gode

Pris: 248,-

Kjøp
 • info
 • ISBN 9788243002197
 • Innb.:Innbundet
 • Status:Midlertidig utsolgt
  • Utg.år:2002
  • Kategorier:Filosofi og idéhistorie
  • Sideantall:0
  • Forlag:Spartacus
  expand_more
Egil A. Wyller

Det Gode

Etiske kraftkilder

Dette bind i serien er viet etiske spørsmål. Sammen med det foregående, estetiske bind søker bind 19 å bidra til å vedlikeholde idéen om noe godt og skjønt i forening – noe “godvakkert”.

I første del av boken gjør Wyller rede for sitt syn på humanismen, hvis klassiske røtter trekkes frem. En særlig inspirasjonskilde for Wyller har Werner Jaegers klassisk-greske dannelseshumanisme vært, "paideia". Wyller poengterer at hans lærere, filologene Leiv Amundsen, Eiliv Skard, Eirik Vandvik, og åndshistorikeren A.H. Winsnes ved Oslo Universitet var personligheter som alle var fylt av kalokagathia, godvakkerhet. Det er nettopp karakterdannelsen som er det sentrale i klassisk humanisme, ifølge Wyller. Karakterdannelsen står også sentralt i hans kamp for å bevare Universitetet ifølge dets idé. Belysende eksempler fra denne kamp er tatt med her.
I andre del møter vi forfatteren i direkte konfrontasjon med konkrete hendelser og verdiansettelser i tiden. Den platonske henologis plutselighetsprinsipp, sier han, gjør seg kanskje intet sted så klart gjeldende som når harmen “plutselig” tennes under konfrontasjon med urett og umoral. Wyller står for en spennende kombinasjon av toleranse og respekt for absolutte verdier. I toleransens navn er ikke alt like gyldig. Det er således hevet over tvil for Wyller at fosteret må vernes fra unnfangelsen av. Noen skarpe innlegg i denne saks sammenheng er innlemmet i bindet. Også kjærligheten og ekteskapet blir av Wyller viet inngående oppmerksomhet - på en sosial-etisk og kristen-humanistisk verdibakgrunn.

Egil A. Wyller Filosof, dr. philos 1961.
Les mer om forfatteren

Fler titler av Egil A. Wyller