Den store utferda

Pris: 399,-

  • info
  • ISBN 9788230401217
  • Innb.:Heftet med klaffer
  • Status:I salg
    • Utg.år:2015
    • Forlag:Scandinavian Academic Press
    expand_more
Nils Olav Østrem

Den store utferda

Utvandring frå Skjold og Vats til Amerika 1837–1914
Enkeltmenneska som utvandra til Amerika gjorde det i ein kulturell samanheng. Det var ikkje berre flukta frå fattigdom som gjorde at folk vandra ut. På 1830-talet var det ikkje religionsfridom i Noreg, og dei som stod utanfor statskyrkja, kunne ikkje praktisera trua si fritt. I Amerika var det annleis. Etter pionerutvandringa, som hadde sterke religiøse motiv, blei det sendt mengder av «amerikabrev» heim til gamlelandet. Mange skjolda- og vatsbuarar hadde etter kvart slektningar «over there» som dei lengta etter å få sjå igjen. Det var mange som «drog etter».

Denne boka legg an eit mikrohistorisk perspektiv på utvandringa frå eit bygdesamfunn på Vestlandet til Amerika i perioden 1837 til 1914. Vi følgjer enkeltpersonar og familiar frå oppbrotet i Skjold og Vats i Noreg til ein ny kvardag i ei på mange måtar heilt ny verd. Boka er rikt kjeldebelagd og byggjer på ny forsking om utvandringsmotiv. Ho gir eit verdifullt tilskot til både lokal- og mentalitetshistorieforskinga.


Nils Olav Østrem er professor i historie ved Universitetet i Stavanger og har tidligare skrive Norsk utvandringshistorie
Les mer om forfatteren