Den russiske foderasjonen i stopeskjeen

Pris: 195,-

Kjøp
 • info
 • ISBN 9788243000940
 • Status:Forlaget
  • Utg.år:1997
  • Kategorier:Historie, alle
  • Sideantall:124
  • Forlag:Spartacus
  expand_more
Helge Blakkisrud

Den russiske føderasjonen i støpeskjeen

Etniske og territorielle utfordringer

Boken tar for seg utviklingen av den russiske føderalismen og av ulike sentrum-periferi relasjoner i perioden 1989 til 1996. Foruten å beskrive den politisk-administrative reformprosessen, vurderes potensialet for etnisk og territoriell separatisme. 

I løpet av en treårsperiode fra 1989 til 1991, mistet Russland de fleste erobringer staten hadde gjort i løpet av de siste 300 årene. De nye lederne i Kreml sto overfor den vanskelige oppgaven med å stabilisere Russland innenfor de nye grensene.Krigen i Tsjetsjenija har vist potensialet for etnisk konflikt, men også andre etniske og territorielle utfordringer truer i dag Den russiske føderasjonens integritet.

Foruten å beskrive den politisk-administrative reformprosessen, vurderes potensialet for etnisk og territoriell separatisme. Forfatteren drøfter også hvilke konsekvenser sentrum/periferi-konflikter i Den russiske føderasjonen vil kunne ha for Norge.

Helge Blakkisrud er cand polit. med hovedfag i statsvitenskap.
Les mer om forfatteren