Den onde vilje

Pris: 168,-

 • info
 • ISBN 9788243002227
 • Innb.:Heftet
 • Status:I salg
  • Utg.år:2002
  • Kategorier:Pocket | Politikk og samfunn
  • Sideantall:190
  • Forlag:Spartacus
  expand_more
Espen Schaanning

Den onde vilje

En kriminalfilosofisk pamflett

I denne pamfletten tar forfatteren et oppgjør med noen av strafferettens premisser. Med utgangspunkt i bl.a Johs. Andenæs´ bok "Straffen som problem", problematiserer han våre forestillinger om at lovbrytere har en fri og ond vilje.

Straff generelt, og fengselsstraff spesielt, framstår som en naturlig reaksjon på at en person har villet begå en ugjerning og derfor "fortjener" straff. Forfatteren hevder at vi vet svært lite om denne "viljen", at tvilen på dette området må komme tiltalte til gode og vi følgelig bør oppgi straff som reaksjonsform.

Boken vakte oppsikt da den kom første gang, og denne nye utgaven inneholder to artikler der Schaanning presiserer sine synspunkter og gir svar til sine kritikere.

Espen Schaanning er doctor philos, har også fransk doktorgrad i filosofi, og er professor i idéhistorie ved UiO.
Les mer om forfatteren

Fler titler av Espen Schaanning