Den nye sang

Pris: 248,-

 • info
 • ISBN 9788276940183
 • Innb:Innbundet
 • Status:I salg
  • Utg.år:1996
  • Kategorier:Filosofi og idéhistorie
  • Sideantall:192
  • Forlag:Spartacus
  expand_more
Egil A. Wyller

Den nye sang

Åndsbrytning i senantikken

Bindet fører frem til slutten av antikken og til begynnelsen av både østlig og vestlig middelalder. Realhistorisk sett fremstilles senantikkens periode gjerne som en nedgangs- og undergangstid. Men ut fra det åndshistoriske perspektiv som Egil A. Wyller legger an, er det fornyelse som springer en i øynene.

Bindene 8-10 i denne enhetsfilosofiske skriftserien utgjør en treklang. De er alle viet møtet mellom Tro og Tanke i senantikken og middelalder, dvs. i de første 1500 år av vår tidsregning. Dette første av de tre bind belyser brytninger i senantikk andsliv mellom (ny- )platonsk filosofi og kristen tro. Bindet fører frem til slutten av antikken og til begynnelsen av både østlig og vestlig middelalder. Realhistorisk sett fremstilles senantikkens periode gjerne som en nedgangs- og undergangstid. Men ut fra det åndshistoriske perspektiv som Egil A. Wyller legger an, er det fornyelse som springer en i øynene. Stikkordet for dette bind er det nye. En ny platonisme etablerer seg ut fra en viss lengsel bort og hjem (Plotin). Kristendommen trer frem som en ny, livsfornyende sang i sinnet (Klemens av Alexandria). Et nytt menneskebilde utkrystalliseres i kraft av Bibelens tale om det hele menneske (Nemesios). Den spesifikke henologi fornyes systematisk (Proklos), noe som skal gi opptakten til middelalderens Tro/Tanke-konstellasjon både i øst og vest. Alt dette belyses avsnitt for avsnitt gjennom studier og et rikholdig tekstutvalg.

Egil A. Wyller Filosof, dr. philos 1961.
Les mer om forfatteren