Den elektroniske nomade

Pris: 248,-

Kjøp
 • info
 • ISBN 9788243000667
 • Status:Forlaget
  • Utg.år:1996
  • Kategorier:Filosofi og idéhistorie
  • Sideantall:220
  • Forlag:Spartacus
  expand_more
John Willy Bakke / Tom Erik Julsrud

Den elektroniske nomade

Med Marshall McLuhan som guide langs den digitale landevei

McLuhan hevder at vi befinner oss i en tid der det trykte ord må vike for elektroniske medier. I boken gir flere forskere en introduksjon til McLuhans teorier og begreper, og belyser disses relevans for forståelsen av mediesamfunnet.

«Mediet er budskapet» og «den globale landsbyen» er to uttrykk som blir flittig brukt i forsøk på å karakterisere vår “nye” mediehverdag. Deres opphavsmann, Marshall McLuhan, er igjen blitt et aktuelt navn, tre ti-år etter at han vakte furore med sine opptredener og spesielle bøker. Ikke uten grunn beskrev The New York Herald Tribune ham da som den ypperste tenker siden Darwin, Freud, Einstein og Pavlov.

Den fornyede interessen kan blant annet ses i sammenheng med utviklingen av nye verdensomspennende informasjonsnettverk med muligheter for en offentlighet hvor utvidet deltakelse, dialog og innlevelse er mulig.

Gjennom åtte essays belyses sentrale sider ved McLuhans forfatterskap. Forfatterne legger særlig vekt på å belyse hvilken betydning hans tilnærmingsmåte kan ha for forståelsen av dagens og morgendagens mediesamfunn.

John Willy Bakke er cand.polit. sosiolog.
Les mer om forfatteren

Tom Erik Julsrud  
Les mer om forfatteren