By og byliv i endring

Pris: 329,-

 • info
 • ISBN 9788230400098
 • Innb.:Heftet
 • Status:I salg
  • Utg.år:2005
  • Kategorier:Politikk og samfunn
  • Sideantall:344
  • Forlag:Scandinavian Academic Press
  expand_more
Jonny Aspen

By og byliv i endring

Studier av byrom og handlingsrom i Oslo

Oslo, Norges eneste storby, gjennomgår omfattende forandringer. Den tidligere industribyen utvikler nye næringer, får nye befolkningsgrupper og endrede funksjoner – og dermed et nytt byliv. Det Oslo som nå vokser fram, formes av sammensatte krefter – økonomiske, politiske, sosiale og kulturelle.Forfatterne i By og byliv i endring ser på hvordan denne typen endringskrefter bidrar til å omforme byen og bylivet. Endringene ses i lys av internasjonale teorier og eksempler. Sosiale, kulturelle, fysiske og arkitektoniske endringer knyttet til gentrifiseringsprosesser er viet særlig oppmerksomhet. Temaene og de teoretiske perspektivene som blir presentert i boka, har overføringsverdi for andre norske byer.

Boka springer ut av Norges forskningsråds program ”Byutvikling – drivkrefter og planleggingsutfordringer” og er del av en serie på fire bøker.

Jonny Aspen er ansatt som førsteamanuensis ved Institutt for urbanisme og landskap, Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo.
Les mer om forfatteren