Bildets opplosning

Pris: 268,-

Kjøp
 • info
 • ISBN 9788243000827
 • Status:Forlaget
  • Utg.år:1996
  • Kategorier:Kunst og kultur | Kunst og kultur
  • Sideantall:336
  • Forlag:Spartacus
  expand_more
Trond Lundemo

Bildets oppløsning

Filmens bevegelse i historisk og teoretisk perspektiv

Det er velkjent at bevegelse på kinolerretet skyldes visning av stillbilder i rask rekkefølge. Studien tar for seg filmer som løsner opp (dekomponerer) disse bevegelsene, Lundemo analyserer filmens teknologi, og drøfter problemstillinger knyttet til filmutviklingens historie og til estetisk teori. 

Denne studien tar for seg filmer som løser opp (dekomponerer) filmens bevegelse. Forfatteren analyserer elementer av filmens teknologi - som kinematografens reversibilitet og klippebordets optikk. På grunnlag av dette drøftes problemstillinger knyttet til filmutviklingens historie og til estetisk teori.

• Kronofotografiet hos Marey og Muybridge
• 20-tallets bevegelseseksperimenter i Vertovs, Eisensteins og Epsteins filmer.
• Senere verk av Godard, Huillet/Straub og Welles. Dette er noen av verkene som eksperimenterer med den filmiske bevegelsens forhold til andre medier, og som er sentrale i “Bildets oppløsning”.

Trond Lundemo er universitetslektor ved Universitetet i Stockholm, institut for Filmvetenskap.
Les mer om forfatteren