Betatt av viten - ISBN 9788243001121 - Spartacus Forlag
Betatt av viten

Pris: 399,-

 • info
 • ISBN 9788243001121
 • Innb.:Heftet
 • Status:I salg
  • Utg.år:1998
  • Kategorier:Filosofi og idéhistorie
  • Vekt:0.3
  • Sideantall:240
  • Forlag:Spartacus
  • Bokgruppe:21
  expand_more
Kristin Asdal , Brita Brenna , m.fl.

Betatt av viten

Bruksanvisninger til Donna Haraway

Dette er den første boken som introduserer Donna Haraway til et norsk publikum. Et tverrfaglig knippe forskere, som lenge har latt seg inspirere av hennes arbeider, viser hvordan hun kan oversettes til, omformes og brukes i nordiske sammenhenger.


Gjennom sitt forfatterskap har feministen, biologen og vitenskapshistorikeren Donna Haraway markert seg sterkt på en rekke felter. Først ble hun kjent for sine apestudier, siden berømt for sine grensefigurer eller kyborger. Arbeidene Primate Visions og Simians, Cyborgs and Women har allerede blitt klassikere innen kulturstudier, antropologi og feminisme. I den siste boken Modest_Witness@Second_Millennium. FemaleMan©_
Meets_OncoMouse™ undersøker hun teknovitenskapenes fortellinger og drømmer, håp og illusjoner, politikk og institusjoner. Hun insisterer på at all kunnskap er lokalisert til et sted – kunnskap har kropp, den er kjønnet, og den er politisk.

Ingunn Moser tar tak i kyborgen og problematiserer det naturlige og det normale, Anne-Jorunn Berg trekker frem Haraways behandling av dualismen biologisk og sosialt kjønn. Linda M. Rustad undersøker Haraways kunnskapesorståelse utfra hennes begrep om situerte kunnskaper, og Kristin Asdal viser hvordan Haraway utvider rekkevidden av positivismekritikken til også å gjelde natur. Brita Brenna diskuterer til slutt det narrative i historiefaget og det fortellende i museumsutstillinger utfra Haraways arbeidsmåte, og spør: Hvilke midler har vi til å skrive annerledes historier, historier som ikke hengir seg til en dyrking av empiriens innlysende sannheter eller til sannhetens totale oppløsning?

Kristin Asdal er historiker og arbeider ved Senter for Teknologi, Innovasjon og Kultur (TIK) på Universitetet i Oslo.
Les mer om forfatteren

Brita Brenna er idehistoriker.
Les mer om forfatteren

Ingunn Moser er sosiolog.
Les mer om forfatteren

Fler titler av Kristin Asdal

Fler titler av Brita Brenna

Fler titler av Ingunn Moser