Armageddon halleluja! - ISBN 9788243008298 - Spartacus Forlag
Armageddon halleluja

Pris: 349,-

 • info
 • ISBN 9788243008298
 • Innb.:Innbundet
 • Status:I salg
bookBla i boka
  • Utg.år:2014
  • Kategorier:Historie, alle | Politikk og samfunn
  • Vekt:0.39
  • Forlag:Spartacus
  • Bokgruppe:31
  expand_more
Dag Hoel

Armageddon halleluja!

Møter med politisk kristendom
Vi snakker om politisk islam, men sjelden om politisk kristendom. Kristne fundamentalister jubler over Israels utvidelser, og Jerusalem er Guds trone på jorda. For dem var opprettelsen av den israelske staten i 1948 fullbyrdelsen av en profeti. Jødenes tilbakevending til landet de fikk av Gud, bekrefter at Armageddon, verdens undergang, er nært forestående. Inntil da må det være krig i Midtøsten. Og fredsarbeid er å motsette seg Guds vilje.Hvorfor ser man med forventning mot Armageddon? Fordi undergangen dreier tidshjulet videre inn i tusenårsriket, den lykkelige tiden da Jesus skal regjere verden fra Jerusalem.

Armageddon Halleluja! 
er en reise inn i en politiskreligiøs verden. Den viser innflytelsen kristne sionister har på utviklingen i Midtøsten. De har betydelig definisjonsmakt over det politiske livet i USA, og flere steder i verden er de på frammarsj. I Norge er kristensionistene aktive i menighetsarbeid og gjennom politisk virke over hele landet. Dag Hoel møter dem på bedehus i Setesdalen, i megakirker i Texas og reiser med dem på busstur rundt i Israel.

Dag Hoel (f. 1962) er filmprodusent. Han har bakgrunn som reportasjefotograf, med hovedvekt på dokumentasjon av fattigdomsspørsmål og flyktninger i utviklingsland. Han er i sitt arbeid opptatt av menneskeverd og utfordringer knyttet til brytninger mellom ulike kulturer. Han har tidligere utgitt bøkene Liv laga (Cappelen 1991), Dette er Cuba, alt annet er løgn! (Spartacus forlag 1996) og Veien til Damascus (Spartacus forlag 2012).

Dag Hoel er filmprodusent og forfatter.
Les mer om forfatteren