Are lov og religion

Pris: 329,-

 • info
 • ISBN 9788230400708
 • Innb.:Innbundet
 • Status:I salg
  • Utg.år:2011
  • Sideantall:444
  • Forlag:Scandinavian Academic Press
  expand_more
Arnved Nedkvitne

Ære, lov og religion

i Norge gjennom tusen år

En samlet historie om begrepene ære, lov og religion i Norge gjennom tusen år. Basert på mange års forskning. Grunnforskningsbidrag.


Debatten rundt Muhammed-tegningene aktualiserte en annen forståelse av religion og ære enn den vi er vant til i Norge. Loven, religionen og æren er tre måter å skape og rettferdiggjøre sosiale normer på. I Norge er loven udiskutabelt overordnet. Det er ingen selvfølge i en global sammenheng, i andre kulturtradisjoner kan æren og religionen oppleves som like viktig eller viktigere. Disse verdiene var imidlertid grunnleggende også i vesteuropeisk kulturtradisjon helt opp til 1600-tallet.

Møter vi gjennom innvandrerne våre egne forfedre fra noen århundrer tilbake? Det historiske perspektivet er viktig dersom en ønsker å forstå og forklare hvorfor æresforestillingene i dag er så ulike i Vest-Europa på den ene siden og i mer tradisjonsbundne samfunn i for eksempel Midtøsten og Pakistan på den andre.

Dette er første framstiling av æren i et langtidsperspektiv i norsk så vel som internasjonal historieskriving

Arnved Nedkvitne
Les mer om forfatteren