Ambivalens og fundamentalisme

Pris: 195,-

Kjøp
 • info
 • ISBN 9788243001558
 • Status:Utsolgt
  • Utg.år:1999
  • Kategorier:Politikk og samfunn
  • Sideantall:128
  • Språk:Bokmål
  • Forlag:Spartacus
  expand_more
Thomas Hylland Eriksen / Oscar Hemer

Ambivalens og fundamentalisme

Seks essays om kulturens globalisering

Den kulturelle globaliseringen fører ikke til at alle kulturelle forskjeller viskes ut, men at forskjeller og motsetninger kommer til uttrykk på nye måter.

På den ene side fører globalisering og kulturell kompleksitet til en grunnleggende ambivalens, et svært karakteristisk trekk ved det kulturelle klimaet ved årtusenskiftet. På den andre siden inspirerer globaliseringen også til nye former for fundamentalisme og tilbaketrekning.

Denne boken retter søkelyset mot vår tids fundamentalisme og ambivalens gjennom en serie essays som tar utgangspunkt i konkrete eller virtuelle steder: Sør-Afrika, Algerie, Guatemala, India og cyberspace. Dermed blir det klart at kulturens politikk både får lokalt unike uttrykk og har visse generelle trekk som kan gjenfinnes overalt i verden. Begge deler - det lokalt spesifikke og det globalt universelle - er resultater av kulturens globalisering.

Thomas Hylland Eriksen er professor i sosialantropologi.
Les mer om forfatteren

Oscar Hemer er journalist i Sydsvenska Dagbladet.
Les mer om forfatteren