Allmenningen

Pris: 299,-

Kjøp
 • info
 • ISBN 9788230400579
 • Innb.:Heftet
 • Status:Midlertidig utsolgt
  • Utg.år:2010
  • Kategorier:Politikk og samfunn
  • Sideantall:240
  • Forlag:Scandinavian Academic Press
  expand_more
Atle Møen

Allmenningen

Eit sosiologisk forsvar for fellesskapen

Den offentlege allmenningen skapar rom for personleg lykke.


Frå tidleg på 1980-talet har offentleg eigedom blitt omdanna til privat eigedom i stor skala.

I denne boka argumenterer forfattaren for at alle samfunn må ha ein felleseigedom, ein allmenning, eit sterkt offentleg liv og ein kollektiv fridom som ei ramme for kvar enkelt menneske sin eigen veg til lykke. Vi treng å utvida felleseigedommen og styrkja det offentlege området, slik at det kan dannast klare grenser mot kva som vert privatisert og omdanna til varer. Boka er skriven både for studentar, forskarar og andre med interesse for sosiologi, samfunnsteori og generelle samfunnsspørsmål, men mange av stykka er også innslag i eit offentleg ordskifte om viktige politiske spørsmål.

Atle Møen er førsteamanuensis ved Sosiologisk institutt, Universitetet i Bergen.
Les mer om forfatteren