A leve sammen

Pris: 399,-

 • info
 • ISBN 9788230401781
 • Innb.:Heftet med klaffer
 • Status:I salg
  • Utg.år:2016
  • Språk:Bokmål
  • Forlag:Scandinavian Academic Press
  expand_more
Knut Stene-Johansen

Å leve sammen

Roland Barthes, individet og fellesskapet
Lanseres 15. september under Litteraturfestivalen Sted:

En unik antologi der 32 forskere fra ulike nasjoner og fagfelt leverer høyst ulike essays om hva det vil si å leve sammen. Spørsmål knyttet til sameksistens, toleranse og fellesskap går parallelt med tanker om organisering av det individuelle livet. Linjene trekkes fra senantikkens eremittbevegelser og middelalderens klosterliv til vårt moderne levevis.

Utgangspunktet for boken er den franske tenkeren Roland Barthes og hans etterlatte manus til forelesningsserien «Hvordan leve sammen», som han holdt ved Collége de France i Paris våren 1977. Barthes bruker her et tredvetalls begreper tilknyttet utopien om et «idiorytmisk» liv, et liv der alle individuelle livsrytmer aksepteres.

I Å leve sammen blir Barthes’ utvalgte begreper tilført nye perspektiver og tverrfaglig omtale av forskere innen fagfelt som biologi, teologi, arkitektur, filosofi, statsvitenskap, medisin, litteraturvitenskap og sosialantropologi.

I løpet av den lange og brokete intellektuelle reisen vi inviteres med på, er vi blant annet innom et norsk asylmottak, indisk landsbyliv, det franske nasjonalbiblioteket, det hellige fjellet Athos, et post-apokalyptisk New York, en spansk tyrefektingsarena, et høyfjellssanatorium i Davos, en parisisk leiegård, et gatehjørne i Istanbul, latrinene i Ladakh, og Robinson Crusoes øde øy...

Bokens idé springer ut av et forskningsmiljø ved Institutt for områdestudier, litteratur og europeiske språk ved Universitetet i Oslo. Initiativtager og hovedredaktør er professor i litteraturvitenskap Knut Stene-Johansen, medredaktører er Christian Refsum og Johan Schimanski. Forord ved Ole Petter Ottersen, rektor ved Universitetet i Oslo.

 

Esaays og forfattere

AKÈDIA/Akedia  Kjersti Bale

 ANACHÔRÈSIS/Anakorese  Knut Ove Eliassen

 ANIMAUX/Dyr  Peter J. Meedom

 ATHOS/Klosterfjellet Athos  Rolv Nøtvik Jakobsen

 AUTARCIE/Selvtilstrekkelighet  Arne Melberg

 BANC/Stim  Dag O. Hessen

 BÉGUINAGES/Beginerhus  Thomas Fechner-Smarsly

 BUREAUCRATIE/Byråkrati  Robert Pfaller

 CAUSE/Årsak  Hilde Bondevik

 CHAMBRE/Rom  Mari Lending

 CHEF/Leder  Fredrik Engelstad

 CLÔTURE/Innhegning  Mette Birkedal Bruun

 COLONIE/Koloni  Iver B. Neumann

 COUPLAGE/Kobling  Eivind Røssaak

 DISTANCE/Avstand  Inga Bostad

 DOMESTIQUES/Tjenerskap  Corina Stan

 ÉCOUTE/Lytting  Christian Refsum

 ÉPONGE/Svamp  Jennifer Friedlander

 ÉVÉNEMENT/Hendelse  Hans Hauge

 FLEURS/Blomster  Kaja Schjerven Mollerin

 IDIORYTHMIE/Idiorytmi  Frederik Tygstrup

 MARGINALITÉS/Marginaliteter  Eivind Tjønneland

 MONÔSIS/Monosis  Svein Haugsgjerd

 NOMS/Navn  Karin Gundersen

 NOURRITURE/Mat  Knut Stene-Johansen

 PROXÉMIE/Proksemikk  Reinhold Görling

 RECTANGLE/Rektangel  Adrian Forty

 RÈGLE/Regel  Stian Grøgaard

 SALETÉ/Skittenhet  Thomas Hylland Eriksen

 UTOPIE/Utopi  Tereza Kuldova

 XÉNITEIA/Utlendighet  Johan Schimanski

VITA NOVA vs. BIOS PHILOSOPHIKOS: Roland Barthes og Michel Foucault  Eric Marty

Knut Stene-Johansen er dr. philos., professor i allmenn litteraturvitenskap ved Universitetet i Oslo.
Les mer om forfatteren

Fler titler av Knut Stene-Johansen