1500

Pris: 329,-

 • info
 • ISBN 9788230400692
 • Innb.:Innbundet
 • Status:I salg
  • Utg.år:2013
  • Språk:Norsk
  • Forlag:Scandinavian Academic Press
  expand_more
Margareth Hagen

1500

Poetikk, intertekst og sjanger i italiensk 1500-tallslitteratur

 

Den italienske renessansens tekster fikk stor innflytelse på Europas litteratur og idéhistorie. I denne boken tar Margareth Hagen for seg tekster fra mange av de viktigste sjangrene på 1500-tallet: komedien, eposet, ridderromanen, dialogen, hyrdedramaet og den naturvitenskapelige artikkelen. Hun ser på tekstenes poetikk og deres forhold til andre samtidige og tidligere tekster.

1500 består av lesninger av Machiavelli, Castiglione, Ariosto, Tasso, Giraldi, Guarini og Galileo. Disse skrev emblematiske tekster som var en del av samtidens tenkning omkring hvilken rolle de forskjellige litterære sjangrene skulle ha. Verkene har således en viktig historisk og kulturell dimensjon samtidig som de er autonome litterære kunstverk.

Boken gir et unikt innblikk i den tenkningen og de ideene som preget 1500-tallets Italia.

 

 

Margareth Hagen
Les mer om forfatteren