Spartacus Forlag

Vår tids største løgn

Sosiale medier, datingapper og porno har gjort tiden vi lever i til en seksuelt frustrert tid preget av overfladiskhet og usikkerhet. Og friheten vår? Den er en illusjon, skriver forfatter Jakob Semb Aasmundsen.

Skrevet av Spartacus/redaksjonen


- Vi som lever i dag, er fanget i et frustrerende paradoks: Samtidig som synet på sex og kjærlighet aldri har vært mer liberalt, er vi mer ensomme, mer usikre, dårligere på grensesetting og har mindre sex enn før, forteller Aasmundsen. 


Hvem er ”vi”? Er dette et generasjonsfenomen?


- Dette rammer de fleste som beveger som ut på dagens sex- og kjærlighetsslagmark, men det er mye som tyder på at de yngre generasjonene må kjempe flere kamper. Vi som tilhører Millenniumsgenerasjonen eller Generasjon Z, er de første som er vokst opp med at «alt er lov», og sex og kjærlighet kun er et par Tinder-meldinger unna. 


I boken Fri? Fanget i en seksuelt frigjort tidviser Jakob Semb Aasmundsen hvordan sosiale medier, datingapper og porno har gjort tiden vi lever i til en seksuelt frustrert tid preget av overfladiskhet og usikkerhet. Meningsmylderet fra influencere, politikere og religioner gjør dessuten at seksualiteten vår er under press fra alle kanter.


-  For å stille sterkt i konkurransen om oppmerksomhet bryter vi egne grenser, sulter vi oss syke og forsøker å operere bort dårlig selvtillit. Vi ønsker å ha kontroll over egne kropper, men isteden reduserer vi oss selv til begjærsobjekter. Etter år med håpløs kjærlighetsjakt, flauhet over edlere deler, forvirring omkring egen legning, pornoavhengighet, og ikke minst angst for at det hele ikke har noen mening, har jeg skjønt hvor lite frie vi egentlig er.


Å være fri er et ideal. Er det frihet vi skal strebe etter?


- Kan det hende at friheten – i hvert fall den typen mange unge i dag jakter etter – er en ulv i fåreklær? At de frie tøylene, hånd i hånd med individualiseringen, har tatt over kontrollen og gjort at vi har forvillet oss inn i nye marionettetråder, spør forfatteren retorisk.


- På mange måter ser det ut som om endringen fra en kollektivistisk tankegang til opphevingen av enkeltmennesket, har gjort oss til nikkedukker for et ideal om konstant å hige etter mer suksess, mer nytelse og enda mer frihet. 


Denne boka handler om hvordan dagens seksuelle lenker skapes og oppleves. Og enda viktigere, om hvordan de kan oppheves.